Další aktivity‎ > ‎

Živý betlém

Co to je?
Betlém s živými postavami 

Od kdy?
prosinec 2013

Kolik ročníků dosud proběhlo?
1

Jak to vzniklo?
V prosinci 2012 nás oslovil ředitel Masarykovy ZŠ Horní Bříza pan Ladislav Čása s nápadem zrealizovat při příležitosti rozsvícení vánočního stromku i živý Betlém. Nápad se nám zamlouval, ale vzhledem k malé časové rezervě a vytíženosti jsme akci odložili na následující rok. To jsme na tom byli ale nejen kvůli přípravám premiéry hry R+J a Manětínskému bulvárku s vytížeností ještě hůře, ale časovou rezervu jsme měli velkou - pan ředitel nám celou akci připomněl již v září.
A tak jsem se na to vrhli. Ve finále sice jen 3, ale pro začátek je to dobré. Honza se ujal konstrukce Betléma a jesliček, Luisa se vrhla na nákup látek a šití kostýmů a Petr zařídil spolupráci s městem.

Jednotlivé ročníky:

- 2014
v tomto roce se živý betlém nekonal, kulturní  a sportovní komise města o něj neprojevila zájem


- 2013
články:

úvodní foto: Ing. Václav Šaroch