(*pozn. - oba články (nebo resp. dva stejné články uveřejněny v různých médiích) se sice netýkají přímo Osaďáčku, ale slavnostního otevření divadla, na kterém jsme se také podíleli)